Mgr. Eva Blažková

Bakalářská práce

Sebeprezentace v online seznamkách

Self presentation in online dating sites
Anotace:
Tato práce se zabývá vynořující se dospělostí a sebe-prezentací na online seznamkách, především pak uváděním lživých informací. Teoretická část se zaměřuje na komunikaci na internetu, vynořující se dospělost a seznamování online. Empirická část se pak zaměřuje na vztahy mezi charakteristickými vlastnostmi vynořující se dospělosti popsané Arnettem a uváděním lživých informací na online seznamkách, stejně …více
Abstract:
This study deals with the theme of emerging adulthood and self-presentation on online dating sites, especially with deception. Theoretic part of study focuses on characteristics of communication on the internet, concept of emerging adulthood and online dating. Empiric part of study focuses on a connections between characteristic attributes of emerging adulthood described by Arnett and deception on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií