Bc. Gabriela Kučerová

Bakalářská práce

Drogy a jejich vliv na děti ve školském zařízení

Drugs and their impact on the children in the school facilities
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o drogové problematice, poukazuje na faktory vedoucí k závislosti (spouštěcí moment) na děti ve školském zařízení. Práce předkládá skutečnost, jak velký vliv má rodina a prevence. Teoretická část seznamuje s problematikou návykových látek, jejich obecné charakteristice, je poukázáno na rizikové faktory a vliv rodiny. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, který …více
Abstract:
The thesis deals with the drug issue, points to the factors leading to dependence (startup torque) on the children in the school facilities. The work presents the fact how much impact my family and prevention. The theoretical part introduces the issue of substance abuse, their general characteristics, it is pointed out on the risk factors and the influence of the family. The practical part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta