Bc. Kateřina Šarkovská

Diplomová práce

Příčiny a dopady horizonální a vertikální segregace v lékařských oborech z pohledu vedoucích lékařských týmů

How Chief Physicians Perceive Horizontal and Vertical Segregation in the Medical Field and What Its Causes and Impacts Are
Anotace:
Diplomová práce se zabývá genderovou segregací lékařů a lékařek v prostředí nemocnic České republiky z úhlu pohledu vedoucích pracovníků lékařských oddělení. Poznávacím cílem práce je hloubkové pochopení pohledu osob v nadřízených pozicích na genderovou segregaci lékařů a lékařek. Konkrétně na segregaci horizontální a vertikální, včetně jejich příčin a důsledků. Diplomová práce rozšiřuje dosavadní …více
Abstract:
This thesis focuses on the gender segregation in the Czech medical field from the perspective of the chief physician in the department. It aims to explore and understand the opinion on gender segregation of physicians at the management level. This includes both the horizontal and vertical segregation as well as their causes and effects. The thesis undertakes to extend the existing knowledge on this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií