Bc. Lucie POKORNÁ

Diplomová práce

Alternativní tresty - trest domácího vězení

Alternative punishments - house arrest
Anotace:
Diplomová práce se bude členit na části teoretickou a empirickou. Teoretická část se bude zabývat teoretickými východisky alternativních trestů, podrobně seznámí s trestem domácího vězení, vysvětlí restorativní pojetí justice, přiblíží činnost Probační a mediační služby ČR a její úlohu v trestu domácího vězení a nastíní aktuální problémy ukládání trestu domácího vězení. Emprická část se bude zabývat …více
Abstract:
The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part will deal with theoretical bases of alternative sentencing, particularly introduces house arrest, explains the concept of restorative justice approaches work Probation and Mediation Service and its role in house arrest and outlines the current problems saving of house arrest. Emprical part will deal with specific cases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÁ, Lucie. Alternativní tresty - trest domácího vězení. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3t85gv 3t85gv/2
24. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24. 4. 2014
Marklová, E.
24. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.