Ing. Jan Kovář

Master's thesis

Vymáhání pohledávek

Debt collection
Abstract:
Cílem diplomové práce je ukázat možné postupy, a to jak mimosoudní cestou tak i prostřednictvím soudu, při vymáhání peněžitých pohledávek po lhůtě splatnosti.V úvodu práce je vyzdvihnut význam preventivních opatření při ochraně pohledávek a zároveň jsou zde zmíněna základní preventivní opatření-pojištění krátkodobých úvěrů proti komerčním rizikům, faktoring a rozhodčí řízení,která jsou v praxi nejčastěji …more
Abstract:
Ziel dieser Diplomarbeit ist auf mögliche Methoden, an dem außergerichtlichen Wege oder mithilfe des Gerichtes, die Eintreibung geldliche Forderungen nach Fälligkeit der Frist hinweisen. In Geleitwort der Arbeit ist die Bedeutung präventiven Massnahmen bei Schutze der Forderungen aufheben und gleichzeitig sind hier eine präventive Grundmaßnahme-Versicherung der kurzfristigen Krediten gegen kommerziell …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2008
  • Supervisor: JUDr. Jan Šesták
  • Reader: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic