Ing. Jan Kovář

Diplomová práce

Vymáhání pohledávek

Debt collection
Anotace:
Cílem diplomové práce je ukázat možné postupy, a to jak mimosoudní cestou tak i prostřednictvím soudu, při vymáhání peněžitých pohledávek po lhůtě splatnosti.V úvodu práce je vyzdvihnut význam preventivních opatření při ochraně pohledávek a zároveň jsou zde zmíněna základní preventivní opatření-pojištění krátkodobých úvěrů proti komerčním rizikům, faktoring a rozhodčí řízení,která jsou v praxi nejčastěji …více
Abstract:
Ziel dieser Diplomarbeit ist auf mögliche Methoden, an dem außergerichtlichen Wege oder mithilfe des Gerichtes, die Eintreibung geldliche Forderungen nach Fälligkeit der Frist hinweisen. In Geleitwort der Arbeit ist die Bedeutung präventiven Massnahmen bei Schutze der Forderungen aufheben und gleichzeitig sind hier eine präventive Grundmaßnahme-Versicherung der kurzfristigen Krediten gegen kommerziell …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Jan Šesták
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma