Alice Vavřinová

Bachelor's thesis

Zavedení systému ochrany životního prostředí a ekologické udržitelnosti ve firmě

Abstract:
Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na zavedení systému ochrany životního prostředí a ekologické udržitelnosti ve firmě Plynovody Praha s.r.o. působící ve stavebnictví. Mým cílem je zjištění současného stavu ve společnosti v oblasti péče o životní prostředí a analýza již zavedeného systému EMS. Teoretická část se zabývá obecným popisem norem řady ISO 14001 a normy pro EMS. Praktická část analyzuje …more
Abstract:
I focused my bachelor ´s thesis on the introduction of a system of environmental protection and ecological sustainability in the company Plynovody Praha s.r.o. active in construction. My aim is to establish the current state of company in the field of environmental protection and to analyze the already established EMS system. The theoretical part deals with the general description of ISO 14001 series …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2021

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bachelor programme:
Ekonomika a management, Řízení a ekonomika průmyslového podniku