Daniel Bradáč

Bakalářská práce

Rozšíření multiplatformní mobilní aplikace Kapesní skautIS o agendu hodnocení kvality

Cross-platform mobile application development in NativeScript
Anotace:
SkautIS je rozsáhlý informační systém, který slouží skautské organizaci Junák -- český skaut, z.s. Jeho vybrané sekce vhodné pro přenos na mobilní platformu jsou postupem času implementovány do mobilní aplikace Kapesní skautIS. Tato práce se zabývá rozšířením této aplikace o agendu hodnocení kvality. Byla provedena analýza informačního systému skautIS, agendy hodnocení kvality a v neposlední řadě také …více
Abstract:
SkautIS is an extensive information system which serves a scout organization Junák – český skaut, z.s. Its chosen parts suitable for mobile devices are being progressively implemented into mobile application called Kapesní skautIS. This thesis deals with extending this application with an agenda meant for evaluating quality. The thesis contains analysis of information system skautIS, its agenda for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky