Bc. Iva Tichá

Bakalářská práce

Analýza životní strategie příjemců sociální pomoci v kontextu institutu veřejné služby

Analysis of the living strategy of the social assistance beneficiaries in the context of the public service
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá životní strategií příjemců sociální pomoci v kontextu nového opatření sociálního systému – institutu veřejné služby, který byl zaveden s účinností od 1. 1. 2009. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jakým způsobem ovlivňuje institut veřejné služby životní strategii příjemců příspěvku na živobytí ve vztahu k trhu práce? V první kapitole je na základě platné …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with living strategy of the social assistance beneficiaries in the context of new provision of social system – the institute of the public service, which has been effective since 1st January 2009. The aim of my work is to answer the main research question: How is the living strategy of the social assistance beneficiaries influenced by the institute of the public service in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Václav Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Válková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií