Vanda ZELINOVÁ

Bakalářská práce

Problematika in vitro fertilizace v životě ženy

Problems related to in vitro fertilization in a woman's life
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice in vitro fertilizace v životě ženy. Cíl: Cílem bakalářské práce byla snaha přiblížit problematiku neplodnosti ženy a muže, příčiny a léčbu. Také popsání in vitro fertilizace a vysvětlení jejich rizik. Metodika: Ve výzkumném šetření byla použita metoda kvalitativního výzkumu, který byl vybrán záměrně, aby mohla být použita spolupráce s menším souborem respondentek …více
Abstract:
The bachelor thesis is about problems realted to an in vitro fertilization in a woman's life. Main objective: The aim of the bachelor thesis was to approach the problem of female and male infertility, causes and treatment. Other aim was also describe in vitro fertilization and explain their risks. Methodology: The research survey method was applied during qualitative research, which was deliberately …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Hermannová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELINOVÁ, Vanda. Problematika in vitro fertilizace v životě ženy. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta