Bc. Anna Foltýnová

Bakalářská práce

Etika reklamy: série publicistických rozhovorů pro Respekt

The Advertising Ethics: interviews for Respekt magazine
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá etikou v reklamách. Autorka svou práci rozdělila do několika částí. V první, teoretické, popisuje metodologické postupy, které v práci použije. Vysvětluje také pojem etiky, reklamy a definuje žánr rozhovor. Ústředním tématem práce je regulace reklam, přičemž hlavní pozornost zaměřuje na čtyři hlavní okruhy této oblasti – alkohol, tabákové výrobky, sexismus a genderovou nekorektnost …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with ethics in advertising. The author divided her work into several parts. In the first, theoretical part, describes the methodological procedures which are in this thesis used, next explains the concept of ethics, advertising, and defines a genre interview. The central theme of this thesis is the regulation of advertising, so the attention is focused on four main areas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií