Mgr. Petra Lantorová

Bakalářská práce

Ženské podněcování krevní msty: Pomstychtivost staroseverské ženy ve staroislandských rodových ságách ve srovnání s ženou antickou a albánskou

Female encouragement of the blood feud: Vengeance of Old Norse woman in the Old Icelandic family sagas in comparison to antique and Albanian woman
Anotace:
Práce má za úkol zjistit, zda se můžeme setkat s ženským podněcováním krevní msty i jinde než ve Skandinávii. Práce je postavena na látce staroislandských rodových ság a hledá paralelní chování žen ve společnosti i literatuře jiných kultur. Dále se práce zajímá o příčinu ženské pomstychtivosti a její historickou důvěryhodnost.
Abstract:
Aim of this thesis is to determine if we can find female encouragement of the blood feud elsewhere than in Scandinavia. The thesis is based on the substance taken from the Old Icelandic family sagas and seeks parallel behavior of women in society and literature of the other cultures. The thesis is also interested in the cause of women's vindictiveness and its historic credibility.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Starý, Ph.D., doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Skandinávská studia

Práce na příbuzné téma