Theses 

Autorské právo a internet – Bc. Tomáš Hrabec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Bc. Tomáš Hrabec

Bakalářská práce

Autorské právo a internet

Copyright and the Internet

Anotace: V této práci se zabývám vztahem mezi internetem a autorským právem. Díky internetu je autorského právo velice často porušováno pomocí stahování pirátských kopií hudebních souborů, filmů, knížek a jiných multimediálních souborů. Popisuji blíže, jak se autorského právo nejčastěji porušuje, a uvádím, jaké tresty „pirátům“ hrozí. V další části práce také analyzují situaci autorského zákonu na internetu v zahraničí a srovnávám ji s českým právem. V práci také uvádím možnosti originálních a zcela legálních kopií a to především elektronickou cestou. Jako příklad uvádím také příklad z kazuistiky. Jedná se o kauzu mladistvého, který se stal v České republice. Popisuji, čeho se mladík dopustil, jaké zákony porušil a jaký trest mu podle soudu náležel.

Abstract: The aim of this dissertation is to evaluate the relationship between the internet and copyright. Because of the Internet, the copyright is very often violated by downloading pirated copies of music files, movies, books or other media files. Then it is described, how the copyright is most often violated and what the piracy punishments are. Next section compares the situation of copyright law abroad with the Czech law. The paper also mentions the purchase of original and fully legal copies, primarily by electronic means. The work also provides and example of a case study. The study discusses an affair of an under-age man in Czech republic and it describes what laws the man violated and what penalties have been imposed by the court.

Klíčová slova: Autorský zákon, internet, pirátství, nelegální kopie, trestný čin, porušení autorského zákona, nelegální stahování obsahu z internetu, Copyright act, network, offense, copyright law, internet downloads

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Martin Nogol, MPA
  • Oponent: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 05:11, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz