Bc. Michaela Jurčáková

Diplomová práce

Podpůrné PowerPointové prezentace a pracovní listy pro výuku organické chemie v 9. ročníku ZŠ

Supporting PowerPoint presentations and worksheets for teaching organic chemistry in the ninth classes of elementary schools
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu podpůrných výukových materiálů pro předmět chemie na základních školách, konkrétně pro výuku vybraných témat z organické chemie. Teoretická část práce obsahuje definici a rozdělení didaktické techniky používané ve výuce chemie, charakteristiku prezentačních softwarů využitelných pro tvorbu prezentací vhodných pro výuku a postup tvorby prezentací pomocí Microsoft …více
Abstract:
Master’s thesis is focused on the creation of supporting teaching materials for the subject of chemistry at elementary schools, specifically for teaching selected topics of organic chemistry. The theoretical part contains definition and distribution of didactic method used for teaching chemistry, characterization of presentation software useful for creation of presentations suitable for teaching and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: Naděžda Kopecká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu pro základní školy