Mgr. Aneta Patková

Diplomová práce

Proměny obrazu/Obrazy proměn – pracovní listy ke stálé expozici Galerie moderního umění v Hradci Králové

Painting's changes/Paintings of changes – permanent exhibition worksheets for the Gallery of Modern Art in Hradec Králové
Anotace:
Diplomová práce Proměny obrazu/Obrazy proměn – pracovní listy ke stálé expozici Galerie moderního umění v Hradci Králové se zabývá tvorbou série pracovních listů zaměřených na čtyři tradiční výtvarné náměty. V teoretické části práce je stručně popsána galerie jako vzdělávací instituce a všeobecně jsou popsány didaktické prostředky v muzejní praxi, především pracovní listy. V praktické části je nastíněna …více
Abstract:
Diploma thesis Painting´s changes/Paintings of changes – permanent exhibition worksheets for the Gallery of Modern Art in Hradec Králové focuses on the series of worksheets dealing with four traditional art topics. The theoretical part briefly describes the Gallery from the point of view of the educational institution along with the specification of coherent didactical materials, pre-eminently worksheets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Monika Mikulášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta