Bc. Jarmila Schejbalová

Bachelor's thesis

Kvalita přípravy pacientů na scintigrafická vyšetření

The quality of preparation of pacients for scintigrafic examination
Abstract:
Bakalářská práce zjišťuje úroveň přípravy pacientů na scintigrafická vyšetření. Jsou to specializovaná vyšetření, na která je zapotřebí obecnou a u některých vyšetření i speciální přípravu. Těžištěm práce je průzkumné šetření, nakolik jsou správně o přípravě informováni pacienti, odesíláni ke scintigrafickým vyšetřením na Kliniku nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Získaná data poskytují …more
Abstract:
This bachelor report determines the level of preparation of patients undergoing the scintigraphic examination. These are specialized examinations, which require a general preparation and a particular one in some cases. The research question has been how patients at Clinic of Nuclear Medicine of Faculty Hospital in Ostrava are informed and prepared for these examinations. The findings of a survey provide …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2008
  • Supervisor: MUDr. Jan Šlapák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta