Arina Osnitskaya

Diplomová práce

Projekt jazykového integrovaného kurzu anglického jazyka pro střední management hotelového řetězce

Project of a language integrated course of English for mid management of a hotel chain
Anotace:
Táto diplomová práce se zabývá jazykovým vzděláváním pracovníků v hotelovém řetězci. Cílem této práce je zjistit spokojenost zaměstnanců s jazykovou výukou angličtiny a na základě výsledků vytvořit návrh vzdělávacích aktivit se zaměřením na odbornou terminologií, které je možné využít při výuce v rámci firemního jazykového kurzu. Práce je rozdělena do tři hlavních částí. V teoretické části je představena …více
Abstract:
This Master’s dissertation deals with the language education of the staff in a hotel chain. The objective of this work is to determine employee’s satisfaction with the language program of English provided by the hotel and according to that, to draft educational activities focusing on specific terminology that can be used for teaching in the context of corporate language course. The work is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Eva Mičková
  • Oponent: doc. PhDr. Jelena Celunová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze