Anna STROMSKÁ

Bakalářská práce

Vliv kyselé aktivace bentonitu na sorpci vybraných kationtů

Influence of bentonite acid activation at sorption of selected cations
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá sorpcí olovnatých a kobaltnatých iontů na kysele aktivované bentonity. V této práci byly připraveny 2 vzorky kysele aktivovaných bentonitů, zjištěny časové závislosti sorpce, byly sestrojeny adsorpční izotermy bez úpravy hodnoty pH a s úpravou pH na hodnotu 3. Bylo zjištěno, že vyššího adsorbovaného množství Pb2+ bylo dosaženo při sorpci bez úpravy hodnoty pH a pro Co2 …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the sorption of Pb(II) and Co(II) ions on acid-activated bentonite. Two samples of acid-activated bentonite were prepared, the time dependence of adsorption was determined and isotherms without pH adjustment and with adjusting the pH to 3 were prepared in this work. It was found that a higher adsorbed amount of Pb(II) is achieved by the sorption without pH adjustment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Mucha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STROMSKÁ, Anna. Vliv kyselé aktivace bentonitu na sorpci vybraných kationtů. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie - Geografie (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.