Iveta BACKOVÁ

Diplomová práce

Islám a Západ

Islam and the West
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je islámské společenství a západní civilizace, demokracie a jejich vzájemné soužití. Obě tato společenství fungují na rozlišných základech, které je nutné si uvědomit. Tradice, kultura i vývoj hrají důležitou roli pro hodnocení vzájemných vztahů, a proto jim věnuji značnou pozornost. Práce je koncipována do několika kapitol, přičemž využívám historického postupu. Nejprve …více
Abstract:
The theme of my dissertation is Islamic association and the western civilization, democracy and their reciprocal koexistence. Both of these associations function on different basis, which is important to understand. Traditions, culture and evolution are in main roles in order to evaluate interrelationships. Therefore I pay atentation to them. The work is constipated into a few chapters, where I use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BACKOVÁ, Iveta. Islám a Západ. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 16. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politická filozofie

Práce na příbuzné téma