Bc. Edita Fialová

Diplomová práce

Tvorba a realizace školního vzdělávacího programu pro obor železniční provoz

Creation and realization of school curriculum for railway traffic study program
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kurikulární reformou středního školství, která je koncipovaná do tvorby školního vzdělávacího programu. Autor se zaměřuje na tvorbu školního vzdělávacího programu v části odborných předmětů v dopravním oboru. Dále se zabývá výzkumem, zda nový prvek v kurikulární reformě přinese změny v přípravě a stylu výuky, a zda bude přínosem pro žáky.
Abstract:
This diploma thesis examines the curricula reform in secondary education as it is conceived in the School Educational Program. The author focuses on the School Educational Program ralated to specialized subjects connected with transportation. Furthermore, it examines research into whether new elements of the curricular reform bring changes in preparation and style of teaching, and whether they will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Pavel Konupčík
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta