Mgr. Alžběta Kociánová

Bakalářská práce

Estetika recepce - Wolfgang Iser, Umberto Eco a čtenář

ReceptionTheory – Wolfgang Iser, Umberto Eco and the Reader
Anotace:
Bakalářská práce „Estetika recepce- Wolfgang Iser, Umberto Eco a čtenář“ se snaží představit problematiku recepce v literární estetice. Soustředí se na literární teorie 20. století, které přesouvají pozornost od zaměření na text jako něco objektivního a definitivního k pohledu, v němž přisuzují v uměleckém literární komunikaci důležitou roli recipientovi. Práce se soustředí především na čtenářsky orientovanou …více
Abstract:
Bachelor thesis “ ReceptionTheory – Wolfgang Iser, Umberto Eco and the Reader” is trying to introduce the problem of reception in literary aesthetics. It concentrates on literary theories of the twentieth century, which are shifting the reception of the text as something objective and definite, to the point of view, in which the recipient plays the important role in art literary communication. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta