Bc. Jakub Vopelka

Bakalářská práce

Zvětšující se zmenšující muž a jeho cesta napříč světy: Rozbor filmu The Incredible Shrinking Man (1957)

A Growing of the Shrinking Man and His Journey Across Worlds: An Analysis of The Incredible Shrinking Man
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na dostředivou analýzu filmu The Incredible Shrinking Man (1957), jehož protagonista se začne postupně zmenšovat a jeho každodenní život se proměňuje v děsivou konfrontaci s dříve zcela běžnými objekty a entitami. Navzdory relativně klasické hollywoodské struktuře na úrovni vyprávění a stylu je snímek unikátní ve svém způsobu vytváření i přetváření fikčního světa s ohledem …více
Abstract:
The thesis is focused on close analysis of The Incredible Shrinking Man (1957). Protagonist of the film begins to shrink and his everyday life transforms into a horrifying confrontation with objects and entities, that aren’t familiar and steady any more. Despite its classical Hollywood structure on the level of narrative and style, the film is unique in its approach to construct a fictional world around …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Kos

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Práce na příbuzné téma