Bc. Jakub Vopelka

Bachelor's thesis

Zvětšující se zmenšující muž a jeho cesta napříč světy: Rozbor filmu The Incredible Shrinking Man (1957)

A Growing of the Shrinking Man and His Journey Across Worlds: An Analysis of The Incredible Shrinking Man
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na dostředivou analýzu filmu The Incredible Shrinking Man (1957), jehož protagonista se začne postupně zmenšovat a jeho každodenní život se proměňuje v děsivou konfrontaci s dříve zcela běžnými objekty a entitami. Navzdory relativně klasické hollywoodské struktuře na úrovni vyprávění a stylu je snímek unikátní ve svém způsobu vytváření i přetváření fikčního světa s ohledem …more
Abstract:
The thesis is focused on close analysis of The Incredible Shrinking Man (1957). Protagonist of the film begins to shrink and his everyday life transforms into a horrifying confrontation with objects and entities, that aren’t familiar and steady any more. Despite its classical Hollywood structure on the level of narrative and style, the film is unique in its approach to construct a fictional world around …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Kos

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies