Bc. Valéria Püšpökyová

Master's thesis

Vplyv terorizmu a migračnej krízy na cestovný ruch

The impact of terrorism and migration crisis on tourism
Abstract:
The thesis is focused on the impact of terrorism and migration crisis on tourism. The aim of the thesis is to analyze the indicators and to evaluate the changes in the tourism sector caused by terrorism and the migration crisis; to compare the effects of terrorism in choosen regions that were affected by it. The aim is also to propose suitable methods for tourists how to prevent possible life-threatening …viac
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na vplyv terorizmu a migračnej krízy na cestovný ruch. Cieľom práce je analýza ukazovateľov a zhodnotenie zmien v oblasti cestovného ruchu vyvolaných terorizmom a migračnou krízou, porovnanie vplyvov terorizmu vo vybraných regiónoch, ktoré ním boli zasiahnuté. Ďalším cieľom je navrhnúť vhodné metódy pre účastníkov cestovného ruchu ako predchádzať možným situáciám ohrozenia …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/xo4ss/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedúci: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Destination Management in the Tourism Industry (Study in Czech)