Bc. Anežka Klasovitá

Diplomová práce

Rodinná politika - služby rodinám v ČR a Francii

Family policy - services to families in the Czech Republic and France
Anotace:
Cílem diplomové práce „Rodinná politika – služby rodinám v ČR a Francii“ je porovnat poskytování služeb pro rodiny s dětmi v České republice a ve Francii a formulovat možnosti inspirace pro Českou republiku. První část se zabývá rodinnými politikami obou zemí. Druhá část se soustředí na popis českých a francouzských služeb pro rodiny se zaměřením na služby péče o děti, školní dužiny a služby primární …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Family policy – services to families in the Czech Republic and France” is to compare the offer of services to families with children in the Czech Republic and France and formulate possible inspiration for the Czech Republic. The first part concerns family policies in both countries. The second part is concentrated on the description of the Czech and French services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jana Godarová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta