Mgr. Dana Milerová

Diplomová práce

Časopisy pro děti a jejich využití v literární výchově

The magazines for children and their utilization in literature
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem médií na společnost a vývojem českých časopisů pro děti. Věnuje se také metodám aktivního,efektivního vyučování a rozvoji kritického myšlení u žáků 1. stupně základní školy.
Abstract:
The diploma work is thinking about the influrence of media to the society and the development of czech magazines for children. It is also thinking about the methods of active, effective teaching and about the development of students‘ critical thinking on the first grade of the basic school.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta