Mgr. Antonín Paleček

Bachelor's thesis

Analýza dat European Social Survey z hlediska otázek mezigenerační mobility

Analysis of European Social Survey Data - Intergenerational Mobility
Anotácia:
Tato práce je založena na sekundární analýze dat European Social Survey 2004. Analýza je zaměřena na vývoj intergenerační vzdělanostní mobility v České republice a některých dalších evropských zemích od roku 1948 do roku 2004, ve věkových kohortách. Snahou této práce je popsat změny ve vývoji intergenerační vzdělanostní mobility a některých jejích složek, intergenerační vzestupné nebo sestupné mobility …viac
Abstract:
This bachelor thesis is based on the secondary analysis of European Social survey 2004. The analysis is focused on development of intergenerational educational mobility in the Czech Republic and some other European countries from 1948 to 2004 in a few age periods. The aim of this work is to describe some changes in development of intergenerational educational mobility and its some parts, for example …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedúci: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií