Theses 

Založení podniku na výrobu paliv z obnovitelných zdrojů energie – továrna na pelety – Ing. Martin Tuček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Martin Tuček

Master's thesis

Založení podniku na výrobu paliv z obnovitelných zdrojů energie – továrna na pelety

Foundation of a company producing alternative fuels from renewable sources of energy – pellets producing fabric

Anotácia: Předmětem diplomové práce „Založení podniku na výrobu paliv z obnovitelných zdrojů energie – Továrna na pelety“ je obecné zhodnocení možností založení podniku, zabývajícím se výrobou paliv z obnovitelných zdrojů a zhodnocení její ekonomické efektivnosti podle zvolených kritérií. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku malého podniku, jeho význam, charakteristiku ekologických aspektů výroby energie z OZE a stručný popis podnikatelského plánu. Praktická část se zabývá popisem podniku, produktů, prostředí a zhodnocením ekonomické efektivnosti. Na závěr je zhodnocen cíl práce a vyjádření, zda došlo k naplnění stanovené hypotézy.

Abstract: The subject of the thesis „Foundation of company producing alternative fuels from renewable sources of energy – pellets producing fabric " is a general evaluation of the possibility of establishing an enterprise engaged in the production of fuels from renewable sources and assessment of the economic efficiency according to selected criteria. The theoretical part focuses on the characteristics of a small business, its importance, characteristics of the environmental aspects of energy production from renewable energy sources and a brief description of the business plan. The practical part deals with the description of the company, products, environments and evaluation of economic efficiency. At the end, the goal of this work is reviewed and there is an assessment of whether the set hypothesis was fulfilled.

Kľúčové slová: Podnikání, udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje energie, biomasa, biopaliva, ekonomická analýza

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedúci: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 6. 2019 23:05, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz