Jan Svoboda

Bakalářská práce

Identifikace plýtvání a návrh možnosti eliminace plýtvání ve firmě Svoboda a Březík pečivo s.r.o.

Waste Identification and Proposal for Waste Elimination in Company Svoboda a Březík pečivo s.r.o.
Anotace:
Tématem bakalářské práce je identifikace plýtvání a návrh možnost eliminace plýtvání ve společnost Svoboda a Březík - pečivo s.r.o. Teoretická část je zaměřená na vysvětlení pojmů, jako je průmyslové inženýrství, výrobní proces, štíhlý podnik, plýtvání a metody určené k jeho eliminaci. Praktická část obsahuje představení společnosti, analýzu současného stavu, jejímž výsledkem jsou návrhy možností pro …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the identification of waste and the proposal of the possibility of elimination of waste in the company Svoboda a Březík - pečivo s.r.o. The theoretical part is focused on explaining concepts such as industrial engineering, production process, lean business, waste and methods to eliminate it. The practical part contains a presentation of the company, an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Macurová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svoboda, Jan. Identifikace plýtvání a návrh možnosti eliminace plýtvání ve firmě Svoboda a Březík pečivo s.r.o. . Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe