Martin LANG

Bakalářská práce

Fundamentální analýza vybrané akcie na burze RM-Systém

Fundamental analysis of selected share from stock exchange RM-System
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akcie obchodované na burze RM-Systém. Cílem práce je zjistit skutečnou vnitřní hodnotu akcie pomocí nástrojů fundamentální analýzy. Součástí tohoto procesu je popsání a určení faktorů působících na hodnotu dané akcie. V teoretické části jsem se zaměřil na jednotlivé aspekty globální, odvětvové a firemní analýzy. V praktické části optimalizuji vstupní …více
Abstract:
This bachelor thesis is focusing on fundamental analysis of a share traded on RM-System stock exchange. The aim of this thesis is to determine an intrinsic value ot the share with use of methods of fundamental analysis. Part of this process is description and recognition of factors which affect the intrinsic value of the share. I have focused on individual aspects of economic, industry and company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Nepovolný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LANG, Martin. Fundamentální analýza vybrané akcie na burze RM-Systém. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management