Ing. Michał Stanisław Chlistovský

Bakalářská práce

Efekty z investice pro zahraničního akcionáře - banka působící v ČR

Effects of investment for foreign shareholder - the bank operating in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem této práce je porovnat výhody a nevýhody investic do českého bankovního sektoru pro zahraničního investora. V první části této práce představím strukturu bankovnictví z pohledu vlastnictví a metody pro její monitorování. Popíšu činnost banky a ukážu možné metody pro hodnocení efektu z investice do ní. Druhou část zaměřím na dosavadní působení několika bank v České republice. Podrobně je zanalyzuji …více
Abstract:
The object of this study is to compare the advantages and disadvantages of the investments in the Czech banking sector for foreign investor. In the first part of this study I will present the structure of banking in terms of the ownership and methodology for the monitoring. I will describe the bank's activities and show a possible methods for the evaluation of the investment effect into the bank. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní