Ing. Michał Stanisław Chlistovský

Bachelor's thesis

Efekty z investice pro zahraničního akcionáře - banka působící v ČR

Effects of investment for foreign shareholder - the bank operating in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem této práce je porovnat výhody a nevýhody investic do českého bankovního sektoru pro zahraničního investora. V první části této práce představím strukturu bankovnictví z pohledu vlastnictví a metody pro její monitorování. Popíšu činnost banky a ukážu možné metody pro hodnocení efektu z investice do ní. Druhou část zaměřím na dosavadní působení několika bank v České republice. Podrobně je zanalyzuji …more
Abstract:
The object of this study is to compare the advantages and disadvantages of the investments in the Czech banking sector for foreign investor. In the first part of this study I will present the structure of banking in terms of the ownership and methodology for the monitoring. I will describe the bank's activities and show a possible methods for the evaluation of the investment effect into the bank. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní