Bc. Martina Žaludová

Master's thesis

Návrh rekonstrukce silnice III/2997 Pouchov - Piletice

Reconstruction of road III / 2997 Pouchov - Piletice
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce silnice III/2997 Pouchov - Piletice v Hradci Králové. Cílem této práce je navrhnout vhodné uspořádání komunikace pro motorovou dopravu, křižovatek, zastávek městské hromadné dopravy, přilehlých parkovacích stání a komunikace pro pěší. V úpravě prostoru hlavně zohlednit bezpečnost silničního provozu a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the Reconstruction of road III / 2997 Pouchov - Piletice in Hradec Kralove. The aim of this work is to suggest suitable road arrangement for motor traffic, intersections, bus stops for city transport, adjacent parking spaces and roads for walking. In the reconstruction is mainly taken into account the safety and movement of persons with reduced mobility.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Žaludová, Martina. Návrh rekonstrukce silnice III/2997 Pouchov - Piletice. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera