Martina Kalinová

Bakalářská práce

Dystokie ramének z pohledu porodní asistentky

Shoulder Dystocia from a Midwifes Perspective
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem dystokie ramének z pohledu porodní asistentky. Teoretická část této práce obsahuje anatomii důležitou pro porod, biometrii plodu a porodní mechanismus plodu v poloze podélné záhlavím. Jedná se o informace korigující s problematikou dystokie ramének. Proto považujeme za důležité, ji v bakalářské práci zmínit. Následně už je práce změřená konkrétně na dystokii ramének …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the topic of shoulder dystocia from the midwife´s point of view. The theoretical part of this work contains the anatomy important for the childbirth, fetal biometrics and the birth mechanism of the fetus in the longitudinal position of the head. This information is correcting the problem of shoulder dystocia, therefore it is important to be mentioned in this work. Subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: MUDr. Magdalena Kučerová
  • Oponent: PhDr. Markéta Školoudová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka