Mgr. Vojtěch Šmíd

Bakalářská práce

Komparace KDU-ČSL a TOP 09 s důrazem na hodnotovou orientaci stran. Dvě křesťanské strany v českém stranickém systému?

Comparison of KDU-ČSL and TOP 09 with the emphasis on value orientation of the parties. Are there two Christian parties in Czech party system?
Anotace:
Předmětem zájmu této bakalářské práce je hodnotová základna KDU-ČSL a TOP 09 – dvou relevantních českých politických stran, které se výrazně hlásí ke křesťanství. V první části je nejprve zkoumána křesťanská politika obecně, poté teoretická východiska sledovaných stran, která jsou porovnávána s křesťanskými principy i mezi sebou navzájem.
Abstract:
The theme of value base of KDU-ČSL and TOP 09 – two relevant Czech political parties which strongly claim one´s right to Christianity, forms a matter of interest of this bachelor thesis. In the first part Christian policy in general is taken under consideration, theoretical bases of parties are compared with Christian principles and between each other in the second part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Dominika Jágerová Ondráčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Politologie