Theses 

Cenové strategie v oblasti streamování hudby a filmu – Ondřej Roleček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ondřej Roleček

Diplomová práce

Cenové strategie v oblasti streamování hudby a filmu

Pricing strategies in music and movie streaming services

Anotace: Freemium je cenová politika, při níž poskytovatel nabízí jednu verzi zdarma s omezenými funkcemi a minimálně jednu verzi placenou. Cílem této práce je zjištění, zda by model freemium byl výhodným modelem pro Netflix či jiné služby poskytující streamování filmů a seriálů. Pro vyřešení této otázky jsem nejprve využil komparace historického vývoje a současného stavu oblasti digitální distribuce hudby a filmů. Lídr streamovacích hudebních aplikací využívá právě hudbu freemium zatímco jeho filmový protějšek nikoliv. Porovnáním jsem došel k závěru, že se oba trhy vyvíjely stejně a stejně tak v současnosti vykazují stejné znaky. Freemium model by měl být tedy aplikovatelný i ve filmu. Výzkumem jsem zjistil, že by poskytovatel filmové streamovací služby zavedením verze zdarma zaznamenal veliký příliv nových uživatelů. Odchod současně platících uživatelů k verzi zdarma by byl převážen příchodem nových platících uživatelů. Tento obchodní model by byl tedy pro danou službu výhodný.

Abstract: Freemium is pricing strategy where the provider offers one free version of his service and at least one paid version. The aim of this thesis is to figure out, if the freemium model would be advantegous for Netflix or other movie streaming services. In order to solve this question, I used a comparison of history development and the current state of music and movie digital distribution. The music streaming service leader uses freemium strategy but it's movie counterpart does not. By comparison I concluded that both markets were developing the same way and that also their current state shows the same features. Freemium model should then be applicable also for movie distribution. With my research I found out that the movie streaming service provider would gain a lot of new customers by issuing a free version of their service. The outflow of currently paying users would be outweighed by newly paying customer. Hence, this model would be advantegous for such services.

Klíčová slova: freemium, Netflix, Spotify, hudba, film, verze, zdarma

Keywords: freemium, Netflix, Spotify, music, movie, version, free

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2019
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75234


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:52, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz