Bc. David Šmehlík

Bakalářská práce

Design uživatelských prožitků a interakcí: Terminologie User Experience Designu a souvisejících oblastí

Designing User Interactions and Experiences: The terminology of User Experience Design and Related Areas
Anotace:
Práce pojednává o průzkumu terminologie používané na poli designu uživatelských prožitků a interakcí. Na poli, jež ovlivňuje naše každodenní životy. Zaměřuje se konkrétně na pět vybraných oblastí, a sice user experience design, interaction design, user interface design, user-centered design a human-computer interaction. Příčinou příslušného výběru je zmatek v názvosloví způsobený jak vzájemným zaměňováním …více
Abstract:
This thesis discusses terminology used in the area of designing user interactions and experiences, an area influencing our everyday lives. To be specific, it focuses on five selected fields: user experience design, interaction design, user interface design, user-centered design and human-computer interaction. The reason for this selection is a confusion in terminology caused by mutual substitutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Švelch, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.