Bc. David Šmehlík

Bachelor's thesis

Design uživatelských prožitků a interakcí: Terminologie User Experience Designu a souvisejících oblastí

Designing User Interactions and Experiences: The terminology of User Experience Design and Related Areas
Abstract:
Práce pojednává o průzkumu terminologie používané na poli designu uživatelských prožitků a interakcí. Na poli, jež ovlivňuje naše každodenní životy. Zaměřuje se konkrétně na pět vybraných oblastí, a sice user experience design, interaction design, user interface design, user-centered design a human-computer interaction. Příčinou příslušného výběru je zmatek v názvosloví způsobený jak vzájemným zaměňováním …more
Abstract:
This thesis discusses terminology used in the area of designing user interactions and experiences, an area influencing our everyday lives. To be specific, it focuses on five selected fields: user experience design, interaction design, user interface design, user-centered design and human-computer interaction. The reason for this selection is a confusion in terminology caused by mutual substitutions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 2. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Švelch, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.