Theses 

Sarah Kane's Plays in the Context of the Czech Republic – Bc. Simona VIČAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglická filologie

Bc. Simona VIČAROVÁ

Diplomová práce

Sarah Kane's Plays in the Context of the Czech Republic

Sarah Kane's Plays in the Context of the Czech Republic

Abstract: The thesis deals with the productions of plays by the British playwright Sarah Kane in the Czech Republic. It describes the process of introducing the author to the Czech theatre scene and briefly mentions how the theatrical press viewed her work before the plays were brought to Czech stages. The main chapter studies Czech translations of Sarah Kane?s plays. It focuses on the most important points of the translated texts and mentions relevant details of formation of each of the translations. The second part of the thesis focuses on the actual presentations of these translations on the stages of 11 Czech theatres in 14 different theatre projects. It primarily studies the critical reception of these productions in the Czech press and their importance in the context of the Czech theatre from the first production in 2000 to the last one in 2010.

Abstract: Diplomová práce se věnuje hrám britské dramatičky Sarah Kaneové, konkrétně jejich inscenační tradici v České republice. Popisuje proces, jímž byla autorka na české divadelní scéně představena a krátce zmiňuje, jak divadelní tisk hovořil o její tvorbě ještě předtím, než byly tyto hry uvedeny na česká pódia. Hlavní kapitola se zabývá překlady her Kaneové do češtiny. Soustřeďuje se na nejdůležitější aspekty překladu a zmiňuje detaily spojené s jejich vznikem. Druhá část práce studuje samotná uvedení těchto překladů na scénu jedenácti českých divadel ve čtrnácti různých projektech. Zabývá se především kritickým přijetím těchto inscenací v českém tisku a jejich významem v kontextu českého divadla od premiéry první z nich na konci roku 2000 až k té poslední v roce 2010.

Keywords: inscenace, překlad hry, kritické přijetí, uvedení, divadelní tisk, česká divadelní scéna, recenze

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Livingstone, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

VIČAROVÁ, Simona. Sarah Kane's Plays in the Context of the Czech Republic. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:19, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz