Bc. Radka Dobisíková

Bachelor's thesis

Vliv větru na habitus stromů nad horní hranici lesa v okrsku Desenská hornatina v Hrubém Jeseníku

Influence of winds on tree habitus up of forest line in the Desenská hornatina mountain ridge in the Jeseníky Mts., Czechia
Anotácia:
Tato práce se věnuje vlivu větru na tvar stromů nad horní hranicí lesa na rozsoše Mravenečníku v Hrubém Jeseníku. Byla zde ověřována hypotéza, dle níž je orientace vlajkových korun stromů ovlivněna směry větrů při obtékání vrcholů hor. Cílem bylo zjistit jaký je směr vlajkových korun a jak závisí na orientaci svahů a nadmořské výšce. Dalším cílem bylo srovnání s ostatními hřbety Jeseníků. Při výzkumu …viac
Abstract:
This thesis studies the influence of winds on tree habitus up of forest line in Mravenečník Area in the Jeseníky Mountains. According to the hypothesis, orientation of flag trees‘ crowns is influenced by winds when they flow around the tops of the hills. The aim was to ascertain how the direction of the flag trees is dependent on the aspect of slopes and elevation and also to compare the influence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: RNDr. Martin Culek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vybral

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta