Ing. Kateřina Knoblochová

Disertační práce

Příprava a vlastnosti vybraných skel systému PbO - Bi\dindex{2}O\dindex{3} - B\dindex{2}O\dindex{3} a PbO - GeO\dindex{2} - Bi\dindex{2}O\dindex{3} - B\dindex{2}O\dindex{3}

Preparation and Properties of Selected PbO - Bi\dindex{2}O\dindex{3} - B\dindex{2}O\dindex{3} and PbO - GeO\dindex{2} - Bi\dindex{2}O\dindex{3} - B\dindex{2}O\dindex{3} Glasses
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2009
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 4. 2009

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Knoblochová, Kateřina. Příprava a vlastnosti vybraných skel systému PbO - Bi\dindex{2}O\dindex{3} - B\dindex{2}O\dindex{3} a PbO - GeO\dindex{2} - Bi\dindex{2}O\dindex{3} - B\dindex{2}O\dindex{3}. Pardubice, 2009. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Doktorský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie anorganických materiálů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.