Mgr. Michal Šmilauer

Diplomová práce

Vliv struktury a intenzity aktivity na sociální síti Facebook na sociální vztahy mladých dospělých

The impact of the scope and intensity of activity of Facebook on young adults‘ social relationships
Anotace:
Diplomová práce se zabývá souvislostmi mezi způsobem a mírou používání sociální sítě Facebook a vybranými aspekty sociálních vztahů mladých dospělých. Konkrétně jsou prozkoumány vzájemné vztahy s osamělostí respondentů, kvalitou jejich přátelských vztahů a frekvencí jejich setkání formou tváří v tvář. Je také zjišťován vliv jednotlivých proměnných nad rámec osobnostních rysů Big Five. Do empirického …více
Abstract:
This thesis deals with the relationship between the way and intensity of the usage of the social network Facebook and selected aspects of social relationships of young adults. In particular, associations with loneliness of respondents, their friendship quality, and frequency of their face-to-face meetings have been explored. The effect of individual variables beyond the Big Five personality traits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 3. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie