Theses 

Propagační strategie hrané seriálové tvorby České televize. Diskurzivní analýza propagace seriálu Trapný padesátky – Michal Trusina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Michal Trusina

Bakalářská práce

Propagační strategie hrané seriálové tvorby České televize. Diskurzivní analýza propagace seriálu Trapný padesátky

Promotion Strategy of the Czech Television's TV Series. Discursive Analysis of Trapný padesátky Series

Anotace: Bakalářská práce se zabývá propagační strategií hrané seriálové tvorby České televize. Konkrétně se zaměřuje na hraný seriál Trapný padesátky. Teoretická část práce odhaluje fungování Tvůrčích producentských skupin v ČT. V analytické části zkoumá propagační materiály, rozhovory s tvůrci a v neposlední řadě analyzuje divácký a kritický diskurz. To vše metodou diskurzivní analýzy Jamese Paula Geeho, konstruované teorií sedmi oblastí reality, které utváří jazyk samotný. Práce se dále zaměřuje na identifikaci krizové komunikace v souvislosti zkoumaného seriálu Trapný padesátky. Celá bakalářská práce je prolínána strukturovaným rozhovorem s kreativní producentkou seriálu Alenou Müllerovou.

Abstract: The bachelor thesis discusses promotion strategies of the ČT TV serie featuring industries. In particular, the "Trapný padesátky" serie. The theoretical part uncovers operations of the ČT production groups. Promotion materials, author interviews and the viewer & critics discourse are elaborated in the analytical part. All done by the James Paul Geeh's method of discursive analysis, constructed by the seven dimensional theory that form the language itself. The thesis furthermore specialises in crisis communication in relation to the "Trapný padesátky" serie. The thesis is structurally interwoven with an interview with Alena Müller, the serie's creative producer.

Klíčová slova: propagace, strategie, seriál, Trapný padesátky, diskurz, diskurzivní analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. BcA. Miroslav Vlček
  • Oponent: Mgr. Kateřina Šardická

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 16:16, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz