Bc. Jan Dupal

Diplomová práce

Concurrency support for PureScript

Concurrency support for PureScript
Anotace:
PureScript je malý, silně typovaný, funkcionální programovací jazyk, který se kompiluje do jazyka JavaScript. Od moderních funkcionálních jazyků, jako např. Haskell, si PureScript vypůjčuje mnoho zajímavých vlastností, jako např. type inference, higher kinded polymorphism, extensible effects nebo type classes. Cílem této diplomové práce je přidat do programovacího jazyka podporu pro souběžnost, která …více
Abstract:
PureScript is a small strongly typed programming language that compiles to JavaScript. It borrows a number of interesting features, such as type inference, higher kinded polymorphism, extensible effects or type classes, from modern functional languages (e.g. Haskell). The goal of this thesis is to introduce to PureScript support for concurrency, based on JavaScript technology called Web Workers. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD.
  • Oponent: RNDr. Martin Jonáš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.