Petr FOLTÝN

Bakalářská práce

Sociálně psychologické aspekty komunikace na sociálních sítích

Social psychological aspects of the communication on social networks
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje sociálně psychologickému působení na uživatele sociálních sítí. V teoretické části se zaobírá rozvojem datových služeb internetu a s nimi souvisejícími prostředky pro globální komunikaci, následně pak konkrétním formám sociálně patologickým jevů s využitím datových sítí. Jako klíčový zdroj informací pro získání poznatků ohledně sociálně psychologických aspektů komunikace …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on social psychological impact on users of social networks. Theoretical part is devoted to the development of data services and the related Internet resources for global communication, , followed by specific forms of socially pathological events using data networks. As a key source of information to gain knowledge about the social and psychological aspects of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Fialová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOLTÝN, Petr. Sociálně psychologické aspekty komunikace na sociálních sítích. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta