Bc. Jan Vysokai

Diplomová práce

Analýza příčin rozdílné doby cyklu u duplicitní formy na vstřikování plastů

Anotace:
Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou forem na výrobu stejného dílu. Práce analyzuje obě formy a poukazuje na problematické části, které způsobují rozdíly ve výrobních cyklech a kvalitě dílů. Analýza rozebírá jednotlivé části výroby dílu a zjišťuje nutné změny k celkové optimalizaci formy. Doporučené optimalizace obsahují odvzdušnění formy, konstrukce chladících kanálů, průtoku chladiva, změny …více
Abstract:
The thesis deals with the comparison of two molds for the production of the same part. The thesis analyzes both molds and points to problematic places that cause differences in production cycles and quality of parts. The analysis goes through the individual parts of the part production and determines the necessary changes to the overall mold optimization. Recommended optimizations include venting the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vysokai, Jan. Analýza příčin rozdílné doby cyklu u duplicitní formy na vstřikování plastů. Liberec, 2019. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní