Bc. Karel Kořínek

Bakalářská práce

GPS sledování

GPS tracking
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce je popsán princip GPS systému, technologie GSM/GPRS a WIFI sítě. Následně jsou vysvětleny hlavní parametry GPS a GSM modulů, procesorů z rodiny AVR a jsou zde porovnány konkrétní moduly. Praktická část popisuje hardwarové a softwarové řešení zařízení. V první fázi je zde probrán návrh desky plošných spojů, dále je tu popsána forma zprávy pro server a algoritmus programu …více
Abstract:
This thesis deals with GPS tracker design. Theoretical part describes GPS principle and data transfer technology like GSM/GPRS and WIFI networks. Main parameters of available GSM and GPS modules are described and discussed in following chapter also with microprocessor from AVR family comparison. Practical part of the thesis describes hardware and software solution from PCB design to software implementation …více
 

Klíčová slova

GPS tracker AVR GSM WIFI GPS
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rozsíval

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kořínek, Karel. GPS sledování. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika

Práce na příbuzné téma