Mgr. Denisa Safyová

Diplomová práce

Opravné prostředky v cizineckém právu

The Remedies in the Aliens Law
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou opravných prostředků v cizineckém právu, konkrétně v zákoně 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Nejprve jsou obecně představeny instituty přechodného pobytu, trvalého pobytu, správního vyhoštění a zajištění. Násled-ně se práce zaměřuje na rozdíly v obecné úpravě opravných prostředků ve správním řádu a soudním řádu správním a zvláštní úpravě v zákoně o pobytu cizinců …více
Abstract:
The diploma thesis is concerned with the issue of remedies in Czech Aliens law, specifi-cally in the code of residence of foreigners. First, the general institutes of temporary and permanent residence, administrative expulsion and detention of refugees are introduced. Subsequently, the thesis focuses on the differences in general adjustments of judicial remedies in administrative law and administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma