Mgr. Michal Dymák

Bakalářská práce

Hodnocení ekotoxicity vytěžených a dnových sedimentů ekotoxikologickými testy výluhů

Assessment of ecotoxicity of dredged and bottom sediments with tests of eluates
Anotace:
Sedimenty jsou důležitou součástí životního prostředí a ovlivňují v něm řadu procesů. S rozvojem civilizace však roste ovlivnění těchto procesů lidskou činností. Do prostředí vnášíme stále více látek v často nesnadno definovatelných směsích. Mnoho látek je z prostředí nakonec uloženo do sedimentů, kde se kumulují. Protože lidská společnost využívá vodní díla k mnoha účelům zvyšující se množství sedimentů …více
Abstract:
Sediments are integral part of environment and they affect many processes in it. In accordance with development of human society the affection of these processes by human activity, is still increasing. We bring into environment many substances, frequently in hardly definable mixtures. Many of them will be finally stored in sediments, where they cumulate. Because our society uses these water bodies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta