Bc. Pavla Míznerová

Diplomová práce

Interaktívní a dynamická grafika v prostorových a časo-prostorových modelech EEG

Interactive and dynamic graphics in spatial and spatio-temporálnym models of EEG
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme splajnovému vyhlazování ve dvourozměrném a trojrozměrném prostoru. V první kapitole jsou definovány interpolační a penalizované regresní modely, metoda cross-validace pro určení vyhlazovacího parametru. Dále je zde definován tvarový index a odvozen tvar parciálních derivací odhadnuté funkce. Také jsou tu popsány sítě, v jejichž bodech se dále počítá hodnota odhadnuté …více
Abstract:
In this thesis we study spline smoothing in two-dimensional and three-dimensional space. In the first chapter interpolating models, penalized regresion models and cross-validation method of determination of smoothing parameter are defined. Further in this chapter, shape index is defined and partial derivatives of estimated function are derived. We also describe meshes, in which points values of estimated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta